Departementer og andre organer innen offentlig sektor har komplekse, tidssensitive og stadig voksende behov innenfor informasjonsforvaltning og datasikring. Organisasjoner i offentlig sektor står overfor stadig økende press for å implementere kostnadseffektive strategier som reduserer risikoen knyttet til sikring, forvaltning og tilgang til informasjon.

Fordi vi håndterer hele livsløpet til informasjonen, fra arkivoppretting og -oppbevaring til sikker makulering, kan vi lage og levere løsninger som er tilpasset behovene til enhver organisasjon i offentlig sektor.

Deres fysiske og digitale informasjon blir sikkert forvaltet i våre trygge anlegg, og hvis det er behov for det, kan våre informasjonsforvaltningseksperter hjelpe dere direkte i deres lokaler. Vi kan til og med drifte hele informasjonsforvaltningsanlegget deres.

For særskilte krav i forhold til offentlige arkiver tilbyr vi arkivlagring i BS5454-hvelv: lav temperatur og lav luftfuktighet som bidrar til å forlenge levetiden til forfalne dokumenter.

Vår rammeverkavtale for Norge om arkivforvaltningstjenester vil spare dere for den tidkrevende og dyre anbudsprosessen. Dette rammeverket er åpent for alle offentlige oppdragsgivere og inkluderer sikker lagring, identifisering, vurdering, fremhenting og sikker makulering.