Physical Meets Digital - Rowing team
Physical Meets Digital

PHYSICAL MEETS DIGITAL – REGISTRATION

Learn to navigate through the new information management landscape
Document Imaging- Iron Mountain employee sitting at his desk scanning documents

Digitale løsninger

Forbedre prestasjonen til din forretning med digitalisering og automatisering.
shredding-banner-iron-mountain-employee-pushing-shredding-bin

Sikker Destruksjon

Tilintetgjør dine papirbaserte dokumenter, dine plastikkmedia og elektroniske media på en regelverksoverholdende, sikker og kostnadseffektiv måte.
Records and Media- An IM employee next to a storage truck

Lagring av dokumenter og media

Sørg for en sikker lagring av dine fysiske og elektroniske dokumenter, mediabånd, livsviktige dokumenter og andre eiendeler offsite, med enkel tilgang ved behov.
Blue icon of a mobile phone

Online kundeportal

Effektive søk i arkivet
Blue icon of a globe

50 + land

Iron Mountain finnes over hele verden
Blue icon of a group of three people

24 000 medarbeidere

Beskytter din informasjon
Blue icons of two hands doing a handshake

95% av Fortune 1000

Stoler på Iron Mountain