Vi hjelper mer enn 85 % av FTSE 100-selskapene med å beskytte investeringene sine, redusere risiko og beholde kontrollen over nøkkelverdier innen programvare og åndsverk.

En deposisjonsavtale for teknologi fungerer i stor grad på samme måte som en forsikringspolise. Når to parter inngår en avtale mellom lisensgiver og lisensinnehaver, blir kildekoden til den aktuelle teknologien satt inn på en konto for deposisjonsavtale som sørger for at:

  • Lisensgivere har en pålitelig samarbeidspartner som sikkert forvalter kildekoden, og bare frigir den under veldig spesifikke og kontrollerte forhold
  • Lisensinnehavere kan få tilgang til kildekoden til programvare som er kritisk for oppdraget og annen teknologi dersom lisensgiveren/utvikleren ikke lenger støtter dem

Vi oppfant deposisjonsavtaler for teknologi i 1982 for å hjelpe firmaer med å beskytte kildekode til programvare, objektkoder, data og andre verdifulle teknologiverdier. I dag er vi verdens ledende leverandør av åndsverkforvaltning, og i kraft av det kan organisasjonen deres dra nytte av:

  • Ett enkelt kontaktpunkt for alle deres behov med hensyn til deposisjonsavtaler
  • Bekreftelsestjenester for deposisjonsavtaler som sørger for at dere ikke behøver å betale for mer enn det dere faktisk har behov for i denne forbindelse.
  • Løsninger som beskytter utviklere, lisensinnehavere, SaaS-leverandører og abonnenter på lik linje
  • Omfattende tjenester som er skreddersydde til deres unike behov og krav
  • Rådgivningstjenester som hjelper dere i hver fase av deposisjonsavtaleprosessen, beskytter interessene deres og hjelper dere med å beholde kontrollen
  • Brukervennlige tjenestefunksjoner som omfatter elektroniske innskudd og innskuddsbekreftelser
  • Et nettbasert verktøy for enkel tilgang og sanntidsforvaltning av alle deres kontoer for deposisjonsavtaler

Vi tilbyr også rådgivningstjenester som hjelper kundene våre med planlegging og implementering av løsninger for deposisjonsavtaler for teknologi og beste praksis.