Med alt fra ekstern lagring på magnetbånd til gjenoppretting etter katastrofe og nettbasert sikkerhetskopiering stoler organisasjoner i alle størrelser på at Iron Mountain dekker deres behov for datasikring og -gjenoppretting. Årsaken: overlegen sikkerhet og pålitelighet, bedre kontroll over data og raskere gjenoppretting etter datatap, svikt og katastrofer.

Alle selskaper som er ute etter effektiv datasikring og -gjenoppretting, trenger:

  • Gjenoppretting etter katastrofe som er så rask og komplett som mulig
  • Håndtering av økte kostnader og kompleksitet knyttet til stadig voksende datamengder
  • Samsvar med forskrifter som krever enhetlige prosesser og ansvarlighet

Ingen har mer beviselig erfaring med å hjelpe små, mellomstore og store bedrifter med å takle disse utfordringene. Iron Mountains tjenester er utformet for å redusere risiko og levere rask og fullstendig gjenoppretting.

Ekstern magnetbåndlagring i hvelv og gjenoppretting etter katastrofe

For mange bedrifter er ekstern lagring av magnetbånd i hvelv fortsatt en praktisk og kostnadseffektiv løsning for sikkerhetskopiering og arkivering. Vi tilbyr et komplett utvalg av fleksible tjenester for ekstern lagring på magnetbånd og forvaltning.