For mange bedrifter er ekstern magnetbåndlagring i hvelv fortsatt en praktisk og kostnadseffektiv løsning for sikkerhetskopiering og arkivering. Vi tilbyr et komplett utvalg av fleksible tjenester for ekstern lagring og forvaltning av magnetbånd.

Våre lagringsløsninger for magnetbånd tilbyr:

 • Pålitelig datasikring fra en pålitelig leverandør
 • Streng sporbarhet og revisjonssporing sikrer klare ansvarsforhold
 • Nødhjelp er tilgjengelig 24 timer i døgnet, sju dager i uken
 • Hjelp til å utvikle et skreddersydd program for datasikring og gjenoppretting
 • Konsekvent lagringspraksis på tvers av alle deres lokasjoner sikrer bedre overholdelse av lover og regler
 • Et nettbasert verktøy for varebeholdning av medier, slik at dere kan forvalte deres program for eksternt lagrede magnetbånd og gjenoppretting etter katastrofe.

Sikker transport

Når vi flytter dataene deres, kan dere være trygge på at sikkerheten er høy for hvert trinn på veien. Magnetbåndene deres transporteres i våre låste kjøretøy med GPS-sporing, spesialtilpasset for å transportere medier. Magnetbåndene skannes ved nøkkelpunkter for sporing og for å dokumentere arbeidsflyten. Vi synkroniserer vår henting og levering av magnetbånd med deres tidsplan for sikkerhetskopiering.

Perfekte lagringsforhold

Når dataene er fremme hos Iron Mountain, lagres de i godt beskyttede anlegg i områder med lav risiko. Når magnetbåndene er fremme i det klimakontrollerte hvelvet, beskyttes de av nøkkelkort, ITV-overvåkning og omhyggelig utvalgte og godt trente ansatte. Anleggene våre ligger nærme nok store byer til at dataene deres er tilgjengelige når dere måtte ønske det, hver dag hele året.

Tjenester for gjenoppretting etter katastrofe

Når katastrofen inntreffer, begynner vi med én gang å gjenopprette dataene deres. Vi har beviselig hjulpet til ved mer enn 250 katastrofer, og har utført 250 000 tester for gjenoppretting etter katastrofe. Våre fagpersoner finner umiddelbart frem magnetbåndene dere trenger, transporterer dem raskt og sikkert dit dere vil, og jobber sammen med dere for å gjenopprette dataene deres.

Vi tilbyr også en rekke tjenester som hjelper dere med å være forberedt på katastrofer og utvikle en responsplan.

Vi

 • Vurderer virkningen på virksomheten din på en rekke scenarier
 • Implementerer konsekvent beste praksis på tvers av flere steder
 • Hjelper dere med å overholde krav til sikring av sensitive data
 • Forbedrer deres ansatte på å reagere raskt når katastrofer inntreffer, ved å definere roller og ansvarsområder ved gjenoppretting
 • Tester gjenopprettingsprosedyrer for å sørge for hurtig respons
 • Vurderer resultater opp mot mål for gjenoppretting
 • Bekrefter at tilstrekkelige ressurser for gjenoppretting er på plass, og identifiserer hull i planen deres

Arkivering av magnetbånd

Arkivering av magnetbånd er en kostnadseffektiv metode for å lagre forretningsdata som ikke brukes ofte og som ikke må hentes frem øyeblikkelig, eksternt, frakoblet og utenfor rekkevidde.

Vi

 • Bevarer arkiverte data sikkert og rimelig
 • Bruker en konsekvent tilnærming til arkivering i hele organisasjonen deres
 • Ivaretar integriteten til medier og data i langtidsoppbevaring

Sikkerhetskopieringsmedier og -rekvisita

Deres sikkerhetskopierte data er bare så trygge og pålitelige som magnetbåndet de er lagret på. Derfor samarbeider Iron Mountain med ledende produsenter som Sony, Fuji, HP, Imation og IBM slik at vi kan tilby en rekke magnetbånd, beholdere og rekvisita.

Vi kan hjelpe dere med å velge de beste mediene og rekvisitaene til deres behov. Dere kan nyte godt av å bestille via Internett fra én enkelt leverandør fra vårt spesialnettsted (http://www.ironmountain.no) eller ved å ringe på 51 71 98 00.