Forretningsinformasjon har potensielt enormt stor verdi, men innebærer også risiko, kostnader og utfordringer knyttet til forvaltning. Iron Mountain beskytter og lagrer dokumenter for mer enn 140 000 organisasjoner over hele verden – mer enn noe annet selskap. Vi kan ta hånd om disse utfordringene for dere, optimalisere verdien av dataene deres og redusere kostnadene og risikoen forbundet med disse dataene.

Vi hjelper dere med å håndtere økte lagrings-, personal- og administrasjonskostnader samt overholde lover og regler:

Dokumentlagring
Dere pakker ned arkivene deres, mens vi henter og transporterer dem til vårt sikre anlegg. Når dere trenger dem, tar vi dem med tilbake til dere. Så enkelt er det.

Forvaltning av aktive filer
Aktive arkiver, tilgjengelige fil for fil, men med alle fordelene med en ekstern tjeneste.

Skanning og digitalisering
Selektiv skanning kan gi drastiske reduksjoner i konverteringskostnader samtidig som alle krav til tilgjengelighet av dokumentene møtes.

Spesialprosjekter
Våre fagpersoner på feltet arkivforvaltning kan hjelpe til med klassifisering, indeksering, rydding, destruksjon og flytting i forbindelse med engangsprosjekter.

Sørg for at dere overholder lover og regler, til enhver tid.

Et omfattende program for overholdelse av regelverk kan proaktivt sikre deres fysiske og elektroniske arkiver, beskytte dere mot unødvendig risiko og kontrollere kostnadene. Med Iron Mountain kan dere forvente:

  • Klarhet om lover og regler og hva disse betyr for dere
  • Økt effektivitet
  • Reduserte administrative kostnader og eDiscovery-kostnader
  • Bedre kontroll over arkiver som er kritiske for virksomheten

Spesialisert lagring i hvelv

Ved å sørge for riktige omgivelser for langtidslagring av medier kan vi sørge for å opprettholde integriteten og lesbarheten deres i tiår fremover. Vi tilbyr en rekke private, delte og tilpassede hvelv med optimale forhold for bevaring av alle typer medier.

Funksjoner i hvelvene våre inkluderer:

  • En rekke sikkerhetsnivåer inkludert adgangskontroll døgnet rundt
  • Datastyrte kontrollsystemer for transaksjoner som gir fleksibel tilgang samtidig som de opprettholder sporbarheten
  • Miljøkontrollsystemer skreddersydd til de unike behovene til ulike typer medier, inkludert papir, magnetiske og optiske medier, filmruller, fargedokumenter og fotografier
  • Avanserte gassbaserte brannslukkingssystemer som beskytter arkivene uten fare for vannskader
  • Kjøretøyer med klimakontroll for sikker og tilpasset transport.

Hvis dere har spesielle lagringsbehov, for eksempel bevaring av store volum eller materiell som krever spesiell miljøkontroll, kan vi utforme og lage tilpassede hvelv til deres organisasjon.