Våre fagpersoner på feltet arkivforvaltning kan hjelpe til med klassifisering, indeksering, rydding, destruksjon og flytting i forbindelse med engangsprosjekter.

Når dere får behov for mer enn daglig arkivforvaltning, kan Iron Mountains ansatte samarbeider med deres egne team. Vi kan blant annet utføre følgende:

  • Indeksering - individuelle dokumenter inneholder informasjon på utallige nivåer og klassifiseringer. Ved å indeksere dokumentene etter standardemner blir det enklere å finne frem til dokumentene dere trenger raskt.
  • Inventaropprydding - vi kan hjelpe dere med å organisere det gjeldende arkivinventaret og tilby kontinuerlige vedlikeholdsoppdateringer.
  • Rydding - vi kan lage plass ved å hjelpe dere med å identifisere mindre aktive arkiver og lagre dem eksternt.
  • Bakfilskanning - vi kan konvertere arkivene deres til lett tilgjengelige og søkbare digitale bilder.
  • Intern/ekstern revisjon - ved en granskning eller dokumentforespørsel kan vi utføre en revisjon av arkiver på stedet eller frakte dem til et eksternt rom for revisjonsgjennomgang.
  • Migrering fra aktiv til inaktiv status – når aktive arkiver må omklassifiseres til inaktive, kan vi hjelpe til med avgjørelser og migrering.
  • Sikker avhending vi tilbyr sikker makulering når frister for oppbevaring har gått ut og det er på tide at arkivene destrueres.