Energibransjen genererer enorme mengder informasjon. Leting og utvikling er dataintensivt arbeid, og informasjonen må oppbevares og arkiveres slik at den gjøres tilgjengelig i flere tiår. Data må lagres og være raskt tilgjengelige for å kunne støtte avgjørelser om å foreta eller trekke investeringer, utføre den daglige driften og overholde regelverk.

Vi har mer enn 30 års erfaring i olje- og gassektoren og er derfor unikt kvalifiserte til å tilby informasjonsforvaltningstjenester til energibedrifter og statlige organer.

Vi har samarbeidet med flere enn 1000 globale kunder, fra gigantiske multinasjonale oljeselskaper til uavhengige leteselskaper. Vi kan:

  • Integrere fysiske og digitale ressursdata for å tilby et ensartet overblikk og forenklet forvaltning gjennom vår eSearch-ressursforvaltningsprogramvare
  • Øke muligheten til å søke etter, få tilgang til og dele ressursdata på tvers av en global organisasjon og med samarbeidspartnere og myndigheter
  • Konsolidere fysisk og digital lagring for å redusere kostnadene ved lagring og forvaltning
  • Raskt konvertere gamle dataformater til det formatet som er best egnet for den tiltenkte bruken og distribusjonsmåten
  • Øke tryggheten, sikkerheten og levetiden til verdifull informasjon gjennom beste praksis for informasjonslagring, -forvaltning og -håndtering

Iron Mountain administrerte tjenester lar deg raskt distribuere nye funksjoner uten investeringer eller lange implementerings tider med en intern løsning.

Og siden Iron Mountain holder seg à jour med stadig skiftende lagringsteknologier, sikkerhetstiltak og beste praksis, står dine ansatte fritt til å fokusere på kjernevirksomheten, nemlig det å bringe energi til markedet.