I finansielle tjenester er det helt avgjørende å ha muligheten til å utnytte informasjon og forretningsdata effektivt og strategisk. Vi er stolte av å være en betrodd leverandør av finansielle tjenester til organisasjoner verden over og tilbyr omfattende informasjonsforvaltning som gjør data tilgjengelig, sikkerhet til en prioritet og overholdelse av regelverk mulig.

Med flere tiårs erfaring med datalagring, -sikring og - gjenoppretting for bransjen for finansielle tjenester leverer Iron Mountain tjenesteløsninger og -kontroller som dekker hele livssyklusen til informasjonen:

  • Omfattende strategier som gjør dere i stand til å takle enhver utfordring knyttet til informasjonsforvaltning, både i papir- og digitalformat, via én enkelt leverandør.
  • Integrerte løsninger for finansielle tjenester, inkludert forvaltning av bankarkiver, kredittopplysninger, signaturkort, testamenter samt informasjon om personell, bedriftskontoer og panteheftelser.
  • Ekstern dokumentforvaltning og -lagring, nettbasert sikkerhetskopiering og nettskylagring gjør det mulig med maksimal utnyttelse av kontorplass, maskinvare og IT-ressurser samtidig som dere minimerer kostnader og logistikk.
  • Strømlinjeformet arkivlagring, -fremhenting og -tilgang øker produktiviteten og reaksjonsevnen deres
  • Dokumentkonvertering og nettbaserte bildetjenester muliggjør døgnkontinuerlig dokumenttilgang og -fremhenting
  • Sikker makulering og datadestruksjon både internt og eksternt sikrer overholdelse av lover om personvern av kunder
  • Spesialiserte deposisjonsavtaler for teknologi og tjenester for domenenavnforvaltning hjelper dere med å håndtere åndsverksaker

Våre eksperter vil hjelpe dere med å holde dere oppdaterte på sikkerhetsproblemer i bransjen og utvikling innen regelverk for samsvar. De vil også utvikle en kostnadseffektiv og effektiv arkivforvaltningstjeneste som passer til deres kontinuerlige behov.