Utfordringene knyttet til informasjonsforvaltning og overholdelse av regelverk i helsevesenet blir mer komplekse måned for måned. Vi ønsker å hjelpe helseforetak, sykehus og medisinske praksiser med å takle disse utfordringene og få kontroll over forvaltningen av helseinformasjon.

Å tilby god omsorg og sørge for pasientens sikkerhet vil alltid være overordnet for helseorganisasjoner. I dag må disse målene derimot oppfylles mot en bakgrunn av ytterlige imperativer, inkludert:

 • Redusere kostnader
 • Beskytte medisinske journaler og pasientinformasjon
 • Gå over til elektroniske løsninger for dokumentforvaltning

Vi har bred erfaring med å tilby omfattende informasjonsforvaltningsløsninger til NHS-stiftelser og private helseorganisasjoner i hele Storbritannia. I dag bidrar vi med ekspertise til tusenvis av helsearbeidere ved å:

 • Utvikle og administrere fullt integrerte programmer for informasjonsforvaltning, datalagring, sikring og gjenoppretting
 • Strømlinjeforme tilgang til pasientjournaler
 • Beskytte verdifull pasientinformasjon
 • Integrere digitale radiologimedier
 • Håndtere overgangen til elektroniske medisinske journaler
 • Sørge for at lover og regler overholdes på mange lokasjoner
 • Minimere belastningen på IT-personell
 • Etablere en effektiv modell for kostnadskontroll av arkiv- og dataforvaltning

Arbeidet vårt har som mål å hjelpe dere med å takle dagens utfordringer og forberede dere på å møte morgendagens utfordringer samt å gi deres ansatte tid til å fokusere på arbeidet sitt.