Våre eksperter med bakgrunn fra bransjen er veldig godt kvalifiserte til å hjelpe dere med å takle de unike utfordringene knyttet til forvaltning, lagring, sikring og gjenoppretting av juridisk informasjon. Vi kan hjelpe dere med å få maksimalt ut av de ansattes ressurser og håndtere kostnadene deres mer effektivt.

Med den eksplosive veksten i elektronisk informasjon og behovet for større kontroll med eDiscovery er det viktig å holde tritt med disse endringene. Ved å arbeide tett med deres ansatte kan vi analysere deres spesifikke krav og hva dere kan vente dere i fremtiden, og på den måten kan vi hjelpe dere med å utvikle et omfattende integrert program. Vi kan hjelpe dere med å:

  • Redusere risikoen for tap av dokumenter, pliktforsømmelse og manglende overholdelse av lover og regler ved å implementere beste praksis for oppbevaring og makulering av arkiver for alle typer medier, praksisområder og kontorlokaler
  • Øke produktiviteten og reaksjonsevnen gjennom strømlinjeforming av arkivlagring, -fremhenting og -tilgang
  • Håndtere tidskritiske forespørsler om bevisfremleggelse ved rettstvister, interne utredelser og forespørsler om regelverk gjennom Iron Mountains tjenester for eDiscovery og støtte ved rettstvister
  • Strømlinjeforme overgangen til elektronisk advokatpraksis ved å integrere elektronisk dokumentforvaltning og nettbasert sikkerhetskopiering av data i arbeidshverdagen deres
  • Muliggjøre tilgang og fremhenting av dokumenter døgnet rundt med Iron Mountains dokumentkonverterings- og bildearkiveringstjenester
  • Håndtere åndsverksaker med spesialiserte deposisjonsavtaler for teknologi og tjenester for domenenavnforvaltning og tjenester for arkivering av film og lyd
  • Få maksimal utnyttelse av kontorplass, maskinvare og IT-ressurser samtidig som dere minimerer kostnader og logistikk med ekstern arkivlagring

Vi tilbyr komplette løsninger for arkiv- og dokumentforvaltning til jurister, slik at dere får full kontroll over informasjon og dokumenter uten å miste kontrollen over budsjettet.