Departementer og andre organer innen offentlig sektor har komplekse, tidssensitive og stadig voksende behov innenfor informasjonsforvaltning og datasikring. Organisasjoner i offentlig sektor står overfor stadig økende press for å implementere kostnadseffektive strategier som reduserer risikoen knyttet til sikring, forvaltning og tilgang til informasjon.

Fordi vi håndterer hele livsløpet til informasjonen, fra arkivoppretting og -oppbevaring til sikker makulering, kan vi lage og levere løsninger som er tilpasset behovene til enhver organisasjon i offentlig sektor.

Deres fysiske og digitale informasjon blir sikkert forvaltet i våre trygge anlegg, og hvis det er behov for det, kan våre informasjonsforvaltningseksperter hjelpe dere direkte i deres lokaler. Vi kan til og med drifte hele informasjonsforvaltningsanlegget deres.

For særskilte krav i forhold til offentlige arkiver tilbyr vi arkivlagring i BS5454-hvelv: lav temperatur og lav luftfuktighet som bidrar til å forlenge levetiden til forfalne dokumenter.