Disaster Recovery- Server room

TJENESTER & LØSNINGER FOR KATASTROFEGJENOPPRETTING

Unngå avbrudd og minimer nedetid med våre tjenester for katastrofegjenoppretting

Iron Cloud Datastyring

 1. Hjem
 2. Digital transformasjon
 3. Iron Cloud Datastyring
 4. Tjenester for Gjenoppretting etter Katastrofer

TJENESTER FOR GJENOPPRETTING ETTER KATASTROFER

Sikre at kritisk forretningsinformasjon kan gjenopprettes raskt og effektivt for å minimere nedetid og for å holde driften i gang

Katastrofer forekommer. Å utvikle en plan for gjenoppretting etter katastrofer er komplisert. Selv om du sikkert har identifisert og sendt dataene som er mest kritiske til en sikker, offsite lokasjon, må du fortsatt tenke på hvordan du skal få dataene tilbake. Hvis du ikke kan være sikker på at programmet ditt vil gi deg dataene tilbake i de nødvendige Serviceavtalene (SLA-ene), øker du drastisk dine sjanser for å ikke etterkomme et antall interne og eksterne lovbestemmelser.

Iron Mountains åpne teknologiske tilnærming gjør oss i stand til å utvikle en plan og en prosess basert på forretningens gjenopprettingsstrategi. Benytt deg av en partner med ekspertisen, nasjonal anerkjennelse og standardiserte prosesser som du kan stole på i tilfelle katastrofen skulle inntreffe.

 • Føl deg trygg på din evne til å gjenopprette kritisk forretningsinformasjon og møt de stramme PRO og RTO SLA-ene som kreves av forretningen
 • Når du inngår partnerskap med Iron Mountain er din gjenopprettingsplan for katastrofer klar til å settes i drift når du trenger det, for å få forretningene opp og gå igjen raskt
 • Iron Mountain tilbyr et omfattende program for katastrofegjenoppretting som bruker både skybaserte- ogtradisjonelle offsite medialagringskomponenter
 • Vi hjelper til med å bygge og teste et tilpasset program for katastrofehåndtering for å gi deg trygghet i at kritisk forretningsinformasjon kan gjenopprettes.

Løsningen inkluderer:

STØTTE FOR KATASTROFEGJENOPPRETTING

Ekspertise og kunnskap for å hjelpe til med å utforme og teste en gjenopprettingsplan (KG-plan) for å sikre at forretningen er forberedt, beskyttet og kan gjenopprettes.

For at bedriften din skal være sikret normal drift etter en katastrofe er det nødvendig å ha en plan. Forsikre deg om at planen din fungerer og vil sikre informasjonen for forretningens framtid. Å ha en gjenopprettingsplan er en flott måte å forberede seg på. Men planen må gjennomgås, testes, evalueres og raffineres, og den må implementeres i din forretning for å sikre at den vil fungere når tiden kommer.

Iron Mountains støttetjeneste for katastrofegjenoppretting stiller til rådighet ekspertise og kunnskap for å utvikle og teste en KG-plan, og gir deg på denne måten tillit til at forretningen er beskyttet og i stand til å komme i drift igjen etter et uplanlagt brudd eller en fullskala katastrofe.

Disaster recovery support- Customer support rofessionals

Våre eksperter innen katastrofegjenopprettingsstøtte kan:

 • Hjelpe deg med å identifisere de ulike katastrofescenariene og hvilken påvirkning hver av dem kan ha for din forretning og for dine kunder
 • Gjennomføre en reel test, definere et sett av prioriterte data og media
 • Etablere et fjernlagringshvelv for de prioriterte dataene - med endelig mål om å hjelpe deg til å være forberedt

RÅDGIVNING FOR KATASTROFEGJENOPPRETTING

Vær forberedt med en gjennomtenkt, validert plan for katastrofegjenoppretting

Når katastrofe inntreffer trenger du en gjennomførbar plan for å få organisasjonen din til å fungere som normalt igjen. Er du sikker på at du er forberedt?

Før katastrofen treffer, må du vite at du er klar med en plan for katastrofegjenoppretting. Å ha en plan for katastrofegjenoppretting er en forutsetning, men dersom den ikke er tilstrekkelig testet og evaluert med tanke på de unike behovene til din forretning, kan du fortsatt være i fare.

Iron Mountains rådgivningstjeneste for katastrofegjenoppretting kan gi deg tilliten til at KG-planen din vil fungere som tenkt - den beskytter informasjonen din og får deg raskt opp å kjøre igjen. Med rådgivning for katastrofegjenoppretting fra Iron Mountain kan du teste og evaluere planen din og deretter gjøre modifikasjoner basert på råd fra eksperter. Av dette vil du lære stegene som må tas for å sikre at planen effektivt vil få organisasjonen tilbake i komplett drift raskt og med minimalt datatap.

HVORFOR IRON MOUNTAIN KATASTROFEGJENOPPRETTING?

TECHNOLOGY AGNOSTIC:

Løsningstilbyder med ekspertise på alle systemer og prosesser som du bruker - tape, disk eller sky

DATABESKYTTELSE:

Systrust (SOC 3-rapport) og PCI Nivå 1 som er juridisk forsvarlig

VERDENSKLASSES LOGISTIKK

Bedre enn Six Sigma leveranse for mer enn 69M hentinger hver år, med spesialbygd logistikkhåndteringsystem og ekspertise på full livssyklus-IT

business women

KONTAKT IRON MOUNTAIN