ADVOKATFIRMAARKIV OG INFORMASJONSTYRING

Tilpass dine arkiv og informasjonsstyrings- og overvåkingsprogrammer med strategiske prioriteringer for å få en konkurransefordel.
law firms banner four people in suits smiling

ADVOKATFIRMAARKIV OG INFORMASJONSTYRING

Tilpass dine arkiv og informasjonsstyrings- og overvåkingsprogrammer med strategiske prioriteringer for å få en konkurransefordel.
 1. Hjem
 2. Arkivhåndtering, makulering, datastyring
 3. Advokatfirmaregistre og informasjonsstyring

REDUSER EIENDOMSKOSTNADENE DINE

Advokatfirmaer er under stadig større press for å redusere kostnader. Mange firma som driver i dyre, urbane strøk ønsker å senke sine eiendomskostnader, da disse ofte er et firmas nest største utgift. Stedsflytting, ommodellering eller forhandling av leasingavtaler innebærer derfor også å ta en nøye kikk på hvordan man reduserer eiendomskostnadene, og da er interne arkiv og arkivrom et bra sted å starte.

VED Å REDEFINERE ARKIVENE OG FLYTTE DISSE TIL ET EKSTERNT STED, KAN DU:

 • Forbedre effektiviteten
 • Dempe risikoer og forbedre arkivenes tilgjengelighet
 • Redefiner plassen for samarbeidsområder

DESTRUER JURIDISKE ARKIV PÅ EN SIKKER MÅTE

Sikker destruksjon er en avgjørende komponent for å administrere kostnad og risiko, et hovedelement for informasjonsstyringsprosedyrer for advokatfirma. Historisk sett har effektivisering av arkiv vært en stor utfordring å ta på seg, men spredningen av både papirbaserte og elektroniske registre, og tilknyttede lagringskostnader, gjør disse programmene uunnværlige.

VED Å DESTRUERE ARKIV PÅ EN SIKKER MÅTE KAN DU:

 • Fremme kostnadsbesparelser
 • Redusere risiko
 • Være overholdende

MULIGGJØRE DIGITAL TRANSFORMASJON

Mange advokater arbeider mens de reiser, og trenger umiddelbar tilgang til arkiv og informasjon. Ved å digitalisere arkiv og anvende skyen øker advokatfirma effektiviteten mens de vokser. Mens du migrerer til en digital måte og jobbe på kan du fokusere på bedriftens kjerneprosesser og utnytte teknologiinvesteringene dine bedre.

MED DISSE TJENESTENE KAN DU:

 • Forbedre smidigheten ved bedre tilgang til og bruk av informasjon
 • Øke effektiviteten med strømlinjeformede prosesser
 • Håndtere informasjonsvekst og endringer ved behov

DISSE TJENESTENE KAN VI TILBY DEG

Iron Mountain storage facilty storage warehouse boxes stacks

Lagring av dokumenter og media

Sørg for en sikker lagring av dine fysiske og elektroniske dokumenter, mediabånd, livsviktige dokumenter og andre eiendeler offsite, med enkel tilgang ved behov.
document shredding

Sikker destruksjon

Sikker destruksjon & dokumentmakulering
records digitization

Digitale løsninger

Forbedre prestasjonen til din forretning med digitalisering og automatisering.

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer
business women

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer