HANDELSLØSNINGER

retail

HANDELSLØSNINGER

  1. Hjem
  2. Arkivhåndtering, makulering, datastyring
  3. Handelsregistre og datastyring

Vi fokuserer på å administrere dataene dine slik at du kan fokusere på bedriften din

Iron Mountain forstår utfordringene med å beskytte og forvalte deres informasjon. Spesielt når det gjelder store regionale eller nasjonale organisasjoner innenfor detaljhandel, som ofte deler på begrensede IT ressurser.

Vår kompetanse, rundt alle aspekter av informasjonsadministrasjon, bidrar til å gi dere tilbake kontollen over viktige data.

Vår ekspertise i handelsindustrien kan hjelpe deg med å:

  • Sikkerhetskopiere med minimale eller ingen avbrudd for IT-personalet
  • Redusere risikoen for identitetstyveri
  • Få tilgang til svært pålitelig og rimelig sikkerhetskopiering av kassetter
  • Maksimere plassen for aktiviteter som er mer lønnsomme, med ekstern arkiv lagring.

Vi tilbyr løsninger som gjør det mulig for deg å få bedre kontroll og beskytte verdifull informasjon. Våre pålitelige eksperter jobber tett med teamet ditt for å analysere nåværende behov, utvikle strategier som tar med i betraktningen fremtidige utfordringer og leverer løsninger på tvers av alle steder, fra butikknivå til selskapsnivå.

  • Beskytt sensitiv eller konfidensiell informasjon - inkludert kunders kredittkortnumre, ansatteregistre og lagerbeholdsningsdata. Gjennom kostnadseffektiv, automatiserte online sikkerhetskopieringstjenester for distribuerte servere og PC-er, med kodet sikkerhetskopiering, datahvelv og rask online gjenoppretting av tapte eller skadde filer
  • Planlegg og implementer et nasjonalt eller multi-site program for arkivering, tilgang og avhending, for å sikre overholdelse med bedriftens arkivplan

Iron Mountain gir deg personalressurser, prosesser og utprøvd teknologi for å sikre stabil implementering av en effektiv informasjonsstrategi på tvers av hele organisasjonen din, slik at ditt lokale personell kan fokusere på det som betyr mest: kundene dine. Engasjer vår handelsekspertise i jobb for deg ved å ringe 800 40 980.

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer
business women

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer