shredding-banner-iron-mountain-employee-pushing-shredding-bin

SIKKER MAKULERING

Tilintetgjør dine papirbaserte dokumenter, dine plastikkmedia og elektroniske media på en regelverksoverholdende, sikker og kostnadseffektiv måte.
  1. Hjem
  2. Sikker destruksjon & dokumentmakulering
  3. Makulering - Sikker destruksjon

IKKE LA DINE DOKUMENTER UTGJØRE EN ANSVARSRISIKO

Du vil spare tid og penger samtidig som du oppnår total tillit til at informasjonen håndteres med største aktsomhet og sikkerhet.

Sikker dokumentdestruksjon hjelper din organisasjon med å:

  • Beskytte sitt rykte ved å verne om sensitiv og konfidensiell informasjon.
  • Redusere kostnader knyttet til håndtering av informasjonsverdier som ikke lenger er nyttige eller nødvendige for organisasjonen.
  • Sørg for overholdelse av føderale, statlige og industrielle regelverk og unngå straff, bøter eller søksmål.
 

 

TJENESTER VI TILBYR

secure shredding highlight - snow behind employee pushing shred bin

Makuleringsalternativer

Våre sikre makuleringstjenester er den trygge, pålitelige og kostnadseffektive måten å ødelegge sensitiv informasjon og registre på.
business women

KONTAKT IRON MOUNTAIN