Clean Start

Sjekk lokaler og arbeidsplasser for kostbar lagring og unødige prosesser

Clean Start neat office

Clean Start

Sjekk lokaler og arbeidsplasser for kostbar lagring og unødige prosesser

OPTIMALISERING OG KOSTNADSEFFEKTIVISERING I VIRKSOMHETEN BEGYNNER MED IRON MOUNTAIN CLEAN START®

Covid-19 har ført til store endringer i hvordan vi arbeider på kontoret og i produksjonsanlegg. Som bedrift er det derfor viktig å kunne tilpasse virksomheten og eksisterende arbeidsmåte for å unngå unødige kostnader.

Hva tenker du om et besøk fra oss der vi sammen ser på bruken av lokalene dine? Målet er å finne mulige besparelser av plass og lager, forenkle måten å arbeide på og redusere de daglige tidstyvene slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten.

Vi tilbyr kostnadsfri benchmarking og gir konkrete forbedringsforslag innen følgende områder:

  • dokument- og informasjonshåndtering
  • interne arkivsamlinger i rom, f.eks. dokumentskap, hyller eller eksterne samlinger
  • spesifikke bransjelagre, f.eks. oppbevaring av referanse- og vevsprøver for legemiddelselskap, beredskapslager, forskningsmateriale, geologiske prøver og seismiske medier, kunstgjenstander, utstyr innen tele- og teknologibransjen, mobile utstillinger med mer
  • øvrige ressurser, produkter og gjenstander som trenger oppbevaring og håndtering
  • databackup, sikker båndlagring i hvelv med båndbytte og rotasjon
  • eldre IT-utstyr som kan gjenbrukes eller gjenvinnes

VI HJELPER DEG MED Å OPTIMALISERE OG EFFEKTIVISERE ARBEIDSPLASSEN

Ved benchmarking evaluerer vi alt fra nåværende prosesser og arbeidsflyter til oppbevarings- og arkivrom for å gi tips og råd om hvordan du på best mulig måte kan optimere og effektivisere forskjellige deler av arbeidsplassen. Vi hjelper deg med å forenkle og/eller fjerne prosesser som gjøres ineffektivt hos deg i dag. Dette gjør vi enten ved å flytte og videreselge eller gjenvinne materiale og utstyr på en sikker måte eller gjennom å oppbevare disse tingene for deg.

Vi sikrer at de ressursene som er verdifulle for deg, blir beskyttet mot tap, tyveri og skader. Føl deg trygg på at vi kan lagre det materiale eller verdiene som for øyeblikket krever kostbar og sikker plass, til gunstigere priser og i samsvar med rådende bransjeregler.

Kontroll får du ved at materialet merkes med strekkoder og registreres i vårt produksjonssystem for sporbarhet. Inn- og utleveringer håndteres via vår nettportal der brukerne dine kan gå inn for å se status på materialet og bestille det døgnet rundt i henhold til faste leveringstider.

Vi er her for å hjelpe de bedrifter som vil håndtere og lagre sitt materiale på en ordentlig, sikker og regelrett måte uten selv å måtte ta seg av logistikken.

SLIK FUNGERER CLEAN START
clean start workplace transformation how it works diagram

Vår Clean Start-sertifiserte ekspert evaluerer eksisterende forretningsprosesser, lager- og arkivforhold og gir konkrete forslag til forbedringer.

Du får et sammendrag med våre forbedringsforslag som kan granskes og evalueres internt. Du bestemmer selv hvilke alternativer du ønsker å implementere.

Sammen utarbeider vi en plan for hvordan vi kan gjennomføre de forbedringsalternativene du vil gå videre med for å rydde plass og optimere arbeidsplassen.

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer
business women

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer