PLATTFORM FOR INNHOLDSTJENESTER:
Iron Mountain InSight®
Moderniser utnyttelsen av innholdet
Man sitting at a table with tablet in hand

PLATTFORM FOR INNHOLDSTJENESTER:
Iron Mountain InSight®

Moderniser utnyttelsen av innholdet
 1. Hjem
 2. Platform til Indholdstjeneste

IRON MOUNTAIN INSIGHT – UTNYTTER POTENSIALET I INFORMASJONEN

Iron Mountain InSight har bransjens mest avanserte plattform for Content Services Platform (CSP). Denne får frem de skjulte verdiene i informasjonen – uansett hvor den er plassert – gjennom moderne, AI-assisterte og innholdsdrevne applikasjoner og søkefunksjoner.

Iron Mountain kan skaleres til å dekke behovet til moderne virksomheter med MILLIARDER av elementer. Løsningen kobler seg til flere innholds- og datasystemer på tvers av virksomheten, inkludert forretningsapplikasjoner, andre ECM-systemer og skybasert fildeling.

Ved å kombinere Iron Mountains innholdsanalyse, datahåndtering og ekspertise innen informasjonshåndtering med maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (AI) gir Iron Mountain InSight-plattformen tilgang til verdien i data som støtter forretningstransaksjoner og bakenforliggende funksjoner. Gjennom automatisering av forretningsprosesser via arbeidsflyter som muliggjør datautvinning, kan du avdekke nye inntektsmuligheter og kostnadsbesparelser.

Teknikker for lavkodeutvikling gir deg en fleksibel plattform som leverer applikasjoner til sluttbrukerne raskere. Den integreres sømløst med eksisterende forretningsapplikasjoner, utnytter potensialet i dokumentene bedre og gjør dem enklere å opprette og vedlikeholde.

Se en beskrivende video

LÆR HVORDAN IRON MOUNTAIN INSIGHT KAN HJELPE BEDRIFTEN DIN

Iron Mountain InSight har bransjens mest avanserte plattform for Content Services Platform (CSP). Denne får frem de skjulte verdiene i informasjonen – uansett hvor den er plassert – gjennom AI-assisterte og innholds drevne applikasjoner.

Løsningen leveres som en abonnementstjeneste for å redusere eierkostnadene, korte ned inntjeningstiden og bidra til digitalisering. Den muliggjør følgende:

money

Få fortgang i digitaliseringen:

Reduser kompleksiteten og kostnadene som vanligvis er knyttet til digitaliseringsprosesser.
A blue icon of a clock

Fjerne informasjonssiloer:

Foreta en rask sammenkobling av neste generasjons teknologier med eksisterende innholdskilder for å etablere et enhetlig grunnlag for modernisering.
Blue icon of a light bulb with a lightning strike in it

Utvide forretningsintelligensen:

Ved å bruke innovativ AI/ML til avansert klassifisering og uthenting av enheter kan du hente ut, klassifisere, søke i og analysere innholdet i løpet av dager i stedet for måneder.
Blue icon of a computer screen with files

Forene fysiske og digitale data:

Få tilgang til verdifull innsikt som hjelper organisasjonen å nå strategiske målsettinger.
Blue icon of a padlock

Muliggjøre god informasjonshåndtering:

Reduser risikoen ved automatisk å bruke og overholde policyer for datalagring, personvern og sikkerhet.

MED IRON MOUNTAIN INSIGHT®-PLATTFORMEN FOR INNHOLDSTJENESTER KAN DU

 • koble til eller konsolidere alle systemene dine med en skybasert, fremtidsrettet plattform og redusere avhengigheten av eldre systemer
 • utføre samlesøk på tvers av alle organisasjonens informasjonslagre
 • innføre og behandle fysisk og digital informasjon samt innlemme metadata fra interne og eksterne kilder
 • få rask og effektiv tilgang via mobilenhet og nettsky
 • samtidig administrere volumer av ustrukturert innhold som, dokumenter, lyd, video og bilder
 • dra nytte av friksjonsfritt samarbeid mellom team og kunder
 • redusere menneskelige feil ved å introdusere én enkelt sannhetskilde for dokumenter
 • vise og tolke informasjon på en intelligent måte for å iverksette passende tiltak
 • dra fordel av høyere effektivitet i organisasjonen
 • redusere avhengigheten av eldre systemer og minske de totale eierkostnadene


SE FORDELENE MED Å KOBLE TIL OG KONSOLIDERE DINE ELDRE ECM-SYSTEMER

ECM Connections and consolidations graphic

FINN UT HVORDAN IRON MOUNTAIN INSIGHT KAN HJELPE BEDRIFTEN DIN

Ved hjelp av Iron Mountain Insight content service platform kan analytikere uten spesiell opplæring maksimere verdien av bedriftens visuelle ressurser, deriblant skannede papirdokumenter eller ustrukturerte visuelle data som droner, trykkmålere eller annet internettilkoblet utstyr ved hjelp av maskinlæring.

Kvaliteten på analysene kan forbedres ved å knytte kjente metadata og eksterne databaser til ressursene, slik at de enkelt kan gjennomsøkes basert på en rekke målerverdier, deriblant prospekteringsdato, brønntype, GPS-posisjon m.m.

Fleksibiliteten i Iron Mountain Insight-løsningen gjør det mulig for analytikere å søke og inspisere millioner av visuelle ressurser i løpet av få minutter. Alt gjøres tilgjengelig i et enkelt grensesnitt.

FOR DEG I ENERGIBRANSJEN GJØR LØSNINGEN DET MULIG Å
 • identifisere og utnytte alt innhold knyttet til spesifikke geografiske steder og de ressursene som hører til stedet for å få en vurdering av ressursene
 • samle sammen digital bildebehandling, fotogrammetri, radardata, laserskanning, kontrakter og dokumenter for å underbygge beslutninger på grunnlag av fakta
 • identifisere ressurser som potensielt utgjør en risiko for bedriften og utvikle fingeravtrykk av disse ressursene og forutsigbare modeller

Iron Mountain Insight content service platform er en ideell løsning for geologer, geografer og analytikere som ønsker å vurdere hver detalj før de treffer viktige beslutninger.

industries energy highlight - power highlines

Energi

Optimer arkiv- og informasjonshåndteringsplanene, og beskytt og bevar dine borekjerner.

Iron Mountain Insight content service platform gjør det mulig for brukere i medie- og underholdningsbransjen å organisere, gjennomsøke og finne de ressursene de trenger gjennom et intuitivt grensesnitt. Dagens bedriftsklima kan skape økosystemer av diverse systemer med mangfoldige datatyper fra forskjellige kilder.

Med Iron Mountain Insight content service platform kan du digitalisere og håndtere dine medie- og underholdningsressurser ved å klassifisere dem etter type og organisere dem ved hjelp av metadata. Ved å utnytte erfaringen systemet har med lagring av medieressurser, vil Iron Mountain InSight klassifisere ressursene etter type og tilhørende metadata.

FOR DEG I MEDIE- OG UNDERHOLDNINGSBRANSJEN GJØR LØSNINGEN DET MULIG Å
 • bruke prosessautomatisering til å identifisere medieressurser som fotografier, video og film finne den mest relevante informasjonen på bare noen få minutter
 • beskytte omdømmet ved å finne opphavsrettslig innhold og eventuelle overtredelser i løpet av få minutter
 • segmentere innhold effektivt raskt finne standard- eller HD-kvalitet
 • integrere eksisterende oppbevaring med eksterne metadata
 • finne lignende vinkler mellom redigerte og originale klipp
 • identifisere kjente data og tilknyttede logoer i nærheten i løpet av minutter i stedet for timer
industries entertainment highlight - reels of film

Medie- og underholdningstjenester

Beskytt dine mest kostbare ressurser og gjør dem tilgjengelige for fremtidige generasjoner.

Lånedokumenter kan være hundrevis av sider lange og ha mange formål, fra kjøpere, långivere, pantetjenester, statlige og lokale myndigheter med mer.

Selv om lånebransjen har endret mange av låneprosessene til å bli nettbaserte de senere årene, er mange skjemaer, spesielt slike som krever signatur med penn, fortsatt papirdokumenter.

Når du gransker et lånedokument for å undersøke om det er komplett, må du kontrollere at hver blankett er inkludert i lånedokumentet.

BRUK AV SPESIFIKKE DATATYPER FOR LÅNEBRANSJEN, F.EKS. LÅNEDOKUMENTER, LÅNEPAKKER, KALKYLER OG EKSTERNE DATAKILDER. IRON MOUNTAIN INSIGHT content service platform GJØR DET MULIG Å
 • automatisere lånedokumenter for å sikre nøyaktighet og samsvar med regelverket og mulighet til å sikre at alle lån og dokumenter finnes, er korrekt signert og korrekt utfylt; plattformen tilbyr også innebygde inkonsekvenskontroller, hvor den for eksempel oppdager om et feilaktig personnummer er registrert for en lånesøker
 • vurdere etterlevelse og diversifiseringskrav og analysere marknadstrender ut fra din portefølje og oppdage muligheter ut fra region, søkerens inntektsnivå eller låntyper osv.
 • forenkle låneprosessen samtidig som alt innhold legges under en konsekvent informasjonshåndteringsplan
Industries banking highlight - a bank vault

Bank og lån

Øk effektiviteten samtidig som du håndterer nye krav til finansielle tjenester og personvern.

Kontrakts håndtering er viktig i alle bedrifter, uansett om det gjelder salgsavtale med kunder, kjøpsavtale med leverandører, konfidensialitetsavtale som beskytter immaterielle rettigheter, eller ansettelsesavtale med personalet.

Hvis disse avtalene håndteres feil, kan det føre til reduserte gevinster, lav produktivitet og skadede forretningsrelasjoner. Kontrakter er også ofte fulle av forpliktelser med en rekke endringer. Å kunne analysere kontrakter er grunnleggende for å kunne gi råd til bedrifter som håndterer risikoer, har kontakt med kunder eller må håndtere problemer med datainngrep.

Ved hjelp av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) kan Iron Mountain Insight content service platform automatisk klassifisere dokumenter og trekke metadata ut av dem. Ved å strukturere det ustrukturerte innholdet kan du få tilgang til innsikt, datastyring og et kraftig visuelt søk som gjør prosessen med å finne dokumenter og spesifikk informasjon i dem raskere og mer nøyaktig.

FOR DEG SOM ARBEIDER MED KONTRAKTSHÅNDTERING, GJØR LØSNINGEN DET MULIG Å
 • enkelt gjennomsøke og analysere kontraktene siden informasjonen er digitalisert håndtere risikoer og gi korrekt rådgivning til kunder
 • forbedre forretningsbeslutninger og prosesser ved å bruke dataanalyse på digitalt tilgjengelige og søkbare datalagre
 • redusere risikoen for datainngrep og datatap samtidig som manuelle arbeidsflyter automatiseres
A photo of three people seated at a table in a business meeting

Kontrakt

Gennemgå hele din kontraktdatabase, og administrer risici, samtidig med at du sikrer et ensartet tilsyn og nøjagtighed af dine kontrakter.

Forsikringsbransjen samler kontinuerlig inn store mengder data om kunder, alt fra fordringer, kontrakter, underskrifter og mye mer. Forsikringsselskapene står overfor mange utfordringer når det gjelder å vite hvordan de skal utnytte og strukturere alle disse opplysningene. Heldigvis kan kunstig intelligens (AI) bidra til å digitalisere og indeksere all denne informasjonen for å få bedre søkeresultater og finne mønstre som ellers er vanskelige å se.

Med Iron Mountain Insight kan forsikringsselskaper bruke AI og ML i forsikrings prosessene for å få innsikt og effektivisere og forbedre sikkerheten i prosessene.

FOR DEG I FORSIKRINGSBRANSJEN GJØR LØSNINGEN DET MULIG Å
 • analysere og lokalisere dokumenter i mange forskjellige datatyper, noe som for eksempel kan identifisere indikasjoner på bedrageri
 • få kunnskap om innhold mot spesifikke klausuler i kundepolisen for å forstå risikoer og polisehåndtering
 • redusere tiden som forsikringsselskaper bruker på å søke etter informasjon i fysiske og digitale dokumenter, noe som forbedrer produktiviteten og nøyaktigheten
 • bruke analyser til å identifisere muligheter for organisasjonen til å selge sine egne forsikringsprodukter proaktivt
Contract signing

Forsikring

La AI digitalisere og indeksere alle dine data for å få bedre søkeresultater og finne mønstre som er vanskelige å identifisere.

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer
business women

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer