Iron Mountain InSight

Iron Mountain InSight® Enterprise Edition

Optimer bedriften med vårt AI- og ML-system. Utviklet i samarbeid med Google.
 1. Hjem
 2. Iron Mountain InSight Enterprise Edition

IRON MOUNTAIN INSIGHT® ENTERPRISE EDITION – FÅ MAKSIMALT UT AV INFORMASJONEN DIN

Mange bedrifter skjønner at det finnes stort potensial og stor verdi i den informasjonen de innehar og eier. Men mange har problemer med å foredle denne informasjonen siden den ofte er usortert og uklassifisert.

Det er der Iron Mountain kan tilby en løsning som er spesialisert for akkurat dette behovet.

Ved å kombinere Google Clouds maskinlæring (ML) og kunstige intelligens (AI) med Iron Mountains innholdsanalyse, datahåndtering og ekspertise innen informasjonshåndtering kan du få maksimalt ut av dine data og oppdage nye muligheter til inntekter og kostnadsbesparelser.

Se en beskrivende video
Iron Mountain inSight Google Partner of the Year
TVB Europe Best of Show Winner 2019


Programvaren som er utviklet for dette, skriver seg fra et samarbeid med Google. Ved å kombinere Iron Mountains informasjonsanalyseverktøy med Google Clouds maskinlæring (ML) og kunstige intelligens (AI) kan vi tilby en tjeneste som er spesialisert for bl.a

 • innmating av fysisk og digital informasjon med integrasjonsknutepunkter fra interne og eksterne kilder
 • analyse og klassifisering av dokumenter mot et avtalt regelverk
 • økt effektivitet blant kundenes personalressurser gjennom ML og AI
 • organisering og presentasjon av store mengder data og visuell presentasjon av dette for brukerne

Når informasjonen har passert gjennom vårt analyseverktøy, kan vi levere metadata og bilder i henhold til kundens ønske.

LES MER OM HVORDAN IRON MOUNTAIN INSIGHT ENTERPRISE EDITION KAN HJELPE DIN BEDRIFT

Iron Mountain Insight Enterprise Edition er en skybasert serviceplattform som bruker ML og AI til automatisk å klassifisere, ekstrahere og berike fysisk og digitalt innhold. Plattformen gir følgende muligheter:

money

Skape verdier

Bruk dyplæring til å levere høyeffektive resultater over et bredt spekter av markedssegmenter.
A blue icon of a clock

Redusere integreringsbyrden

En enkelt plattform utfører bildebehandling gjennom ML/AI-klassifisering og gir en kraftig visualisering og ML-basert innsikt uten at det trengs tid og ressurser til et internt program.
Blue icon of a light bulb with a lightning strike in it

Forbedre forretningsinformasjonen

Oppnå større effektivitet og reduser kostnadene gjennom automatisering.
Blue icon of a computer screen with files

Få rask oversikt over hva du har

Automatisk ML-basert klassifisering åpner opp dine mørke data og gjør dem tilgjengelige.
Blue icon of a padlock

Aktivere informasjonshåndtering

Reduser risiko ved automatisk å bruke og implementere lagrings-, personvern- og sikkerhetsplaner.

MED IRON MOUNTAIN INSIGHT ENTERPRISE EDITION KAN DU

 • innhente og bearbeide fysisk og digital informasjon og forene metadata fra interne og eksterne kilder
 • avdekke tidligere usynlige forbindelser mellom forskjellige informasjonsressurser
 • øke effektiviteten gjennom ML/AI-basert bearbeiding
 • vise og tolke informasjonen for å iverksette egnede tiltak
 • organisere store datamengder slik at du kan få et godt overblikk over hva du har, og få tilgang til informasjonen når du trenger den
 • konfigurere verktøyet slik at det har én eller flere brukere og kontoer


LES HVORDAN INSIGHT ENTERPRISE EDITION KAN HJELPE DIN BEDRIFT

Ved hjelp av Iron Mountain Insight Enterprise Edition kan analytikere uten spesiell opplæring maksimere verdien av bedriftens visuelle ressurser, deriblant skannede papirdokumenter eller ustrukturerte visuelle data som droner, trykkmålere eller annet internettilkoblet utstyr ved hjelp av maskinlæring.

Kvaliteten på analysene kan forbedres ved å knytte kjente metadata og eksterne databaser til ressursene, slik at de enkelt kan gjennomsøkes basert på en rekke målerverdier, deriblant prospekteringsdato, brønntype, GPS-posisjon m.m.

Fleksibiliteten i Iron Mountain Insight Enterprise Edition-løsningen gjør det mulig for analytikere å søke og inspisere millioner av visuelle ressurser i løpet av få minutter. Alt gjøres tilgjengelig i et enkelt grensesnitt.

FOR DEG I ENERGIBRANSJEN GJØR LØSNINGEN DET MULIG Å
 • identifisere og utnytte alt innhold knyttet til spesifikke geografiske steder og de ressursene som hører til stedet for å få en vurdering av ressursene
 • samle sammen digital bildebehandling, fotogrammetri, radardata, laserskanning, kontrakter og dokumenter for å underbygge beslutninger på grunnlag av fakta
 • identifisere ressurser som potensielt utgjør en risiko for bedriften og utvikle fingeravtrykk av disse ressursene og forutsigbare modeller

Iron Mountain Insight Enterprise Edition er en ideell løsning for geologer, geografer og analytikere som ønsker å vurdere hver detalj før de treffer viktige beslutninger.

industries energy highlight - power highlines

Energi

Optimer arkiv- og informasjonshåndteringsplanene, og beskytt og bevar dine borekjerner.

Iron Mountain Insight Enterprise Edition gjør det mulig for brukere i medie- og underholdningsbransjen å organisere, gjennomsøke og finne de ressursene de trenger gjennom et intuitivt grensesnitt. Dagens bedriftsklima kan skape økosystemer av diverse systemer med mangfoldige datatyper fra forskjellige kilder.

Med Iron Mountain Insight Enterprise Edition kan du digitalisere og håndtere dine medie- og underholdningsressurser ved å klassifisere dem etter type og organisere dem ved hjelp av metadata. Ved å utnytte erfaringen systemet har med lagring av medieressurser, vil Iron Mountain InSight Enterprise Edition klassifisere ressursene etter type og tilhørende metadata.

FOR DEG I MEDIE- OG UNDERHOLDNINGSBRANSJEN GJØR LØSNINGEN DET MULIG Å
 • bruke prosessautomatisering til å identifisere medieressurser som fotografier, video og film finne den mest relevante informasjonen på bare noen få minutter
 • beskytte omdømmet ved å finne opphavsrettslig innhold og eventuelle overtredelser i løpet av få minutter
 • segmentere innhold effektivt raskt finne standard- eller HD-kvalitet
 • integrere eksisterende oppbevaring med eksterne metadata
 • finne lignende vinkler mellom redigerte og originale klipp
 • identifisere kjente data og tilknyttede logoer i nærheten i løpet av minutter i stedet for timer
industries entertainment highlight - reels of film

Medie- og underholdningstjenester

Beskytt dine mest kostbare ressurser og gjør dem tilgjengelige for fremtidige generasjoner.

Lånedokumenter kan være hundrevis av sider lange og ha mange formål, fra kjøpere, långivere, pantetjenester, statlige og lokale myndigheter med mer.

Selv om lånebransjen har endret mange av låneprosessene til å bli nettbaserte de senere årene, er mange skjemaer, spesielt slike som krever signatur med penn, fortsatt papirdokumenter.

Når du gransker et lånedokument for å undersøke om det er komplett, må du kontrollere at hver blankett er inkludert i lånedokumentet.

BRUK AV SPESIFIKKE DATATYPER FOR LÅNEBRANSJEN, F.EKS. LÅNEDOKUMENTER, LÅNEPAKKER, KALKYLER OG EKSTERNE DATAKILDER. IRON MOUNTAIN INSIGHT ENTERPRISE EDITION GJØR DET MULIG Å
 • automatisere lånedokumenter for å sikre nøyaktighet og samsvar med regelverket og mulighet til å sikre at alle lån og dokumenter finnes, er korrekt signert og korrekt utfylt; plattformen tilbyr også innebygde inkonsekvenskontroller, hvor den for eksempel oppdager om et feilaktig personnummer er registrert for en lånesøker
 • vurdere etterlevelse og diversifiseringskrav og analysere marknadstrender ut fra din portefølje og oppdage muligheter ut fra region, søkerens inntektsnivå eller låntyper osv.
 • forenkle låneprosessen samtidig som alt innhold legges under en konsekvent informasjonshåndteringsplan
Industries banking highlight - a bank vault

Bank og lån

Øk effektiviteten samtidig som du håndterer nye krav til finansielle tjenester og personvern.

Kontrakts håndtering er viktig i alle bedrifter, uansett om det gjelder salgsavtale med kunder, kjøpsavtale med leverandører, konfidensialitetsavtale som beskytter immaterielle rettigheter, eller ansettelsesavtale med personalet.

Hvis disse avtalene håndteres feil, kan det føre til reduserte gevinster, lav produktivitet og skadede forretningsrelasjoner. Kontrakter er også ofte fulle av forpliktelser med en rekke endringer. Å kunne analysere kontrakter er grunnleggende for å kunne gi råd til bedrifter som håndterer risikoer, har kontakt med kunder eller må håndtere problemer med datainngrep.

Ved hjelp av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) kan Iron Mountain Insight Enterprise Edition automatisk klassifisere dokumenter og trekke metadata ut av dem. Ved å strukturere det ustrukturerte innholdet kan du få tilgang til innsikt, datastyring og et kraftig visuelt søk som gjør prosessen med å finne dokumenter og spesifikk informasjon i dem raskere og mer nøyaktig.

FOR DEG SOM ARBEIDER MED KONTRAKTSHÅNDTERING, GJØR LØSNINGEN DET MULIG Å
 • enkelt gjennomsøke og analysere kontraktene siden informasjonen er digitalisert håndtere risikoer og gi korrekt rådgivning til kunder
 • forbedre forretningsbeslutninger og prosesser ved å bruke dataanalyse på digitalt tilgjengelige og søkbare datalagre
 • redusere risikoen for datainngrep og datatap samtidig som manuelle arbeidsflyter automatiseres
A photo of three people seated at a table in a business meeting

Kontrakt

Gennemgå hele din kontraktdatabase, og administrer risici, samtidig med at du sikrer et ensartet tilsyn og nøjagtighed af dine kontrakter.

Forsikringsbransjen samler kontinuerlig inn store mengder data om kunder, alt fra fordringer, kontrakter, underskrifter og mye mer. Forsikringsselskapene står overfor mange utfordringer når det gjelder å vite hvordan de skal utnytte og strukturere alle disse opplysningene. Heldigvis kan kunstig intelligens (AI) bidra til å digitalisere og indeksere all denne informasjonen for å få bedre søkeresultater og finne mønstre som ellers er vanskelige å se.

Med Iron Mountain Insight® kan forsikringsselskaper bruke AI og ML i forsikrings prosessene for å få innsikt og effektivisere og forbedre sikkerheten i prosessene.

FOR DEG I FORSIKRINGSBRANSJEN GJØR LØSNINGEN DET MULIG Å
 • analysere og lokalisere dokumenter i mange forskjellige datatyper, noe som for eksempel kan identifisere indikasjoner på bedrageri
 • få kunnskap om innhold mot spesifikke klausuler i kundepolisen for å forstå risikoer og polisehåndtering
 • redusere tiden som forsikringsselskaper bruker på å søke etter informasjon i fysiske og digitale dokumenter, noe som forbedrer produktiviteten og nøyaktigheten
 • bruke analyser til å identifisere muligheter for organisasjonen til å selge sine egne forsikringsprodukter proaktivt
Contract signing

Forsikring

La AI digitalisere og indeksere alle dine data for å få bedre søkeresultater og finne mønstre som er vanskelige å identifisere.
business women

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du er meget velkommen til at kontakte vores kundetjeneste, der vil hjælpe dig med dine spørgsmål og overvejelser