BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE:
IRON MOUNTAIN INSIGHT®

IRON MOUNTAIN INSIGHT® er resultatet av et unikt samarbeid mellom Google Cloud og Iron Mountain. Vår Business Intelligence Software kan både endre og effektivisere informasjonshåndteringen i din bedrift, samtidig som du får verdifull informasjon om aktuelle forbedringsområder.

Man sitting at a table with tablet in hand

BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE:
IRON MOUNTAIN INSIGHT®

IRON MOUNTAIN INSIGHT® er resultatet av et unikt samarbeid mellom Google Cloud og Iron Mountain. Vår Business Intelligence Software kan både endre og effektivisere informasjonshåndteringen i din bedrift, samtidig som du får verdifull informasjon om aktuelle forbedringsområder.

 1. Hjem
 2. Business Intelligence Software | Iron Mountain Insight

Big Data og Business Intelligence Software

Mange bedrifter sitter på store mengder ustrukturert informasjon (såkalt «Big data») de ønsker å analysere for å få bedre forretningsinnsikt og kunne hente ut merverdi. Ved å benytte seg av vår programvare vil bedriften eller organisasjonen kunne realisere denne typen data og dra nytte av informasjonen på en visuell og intelligent måte. Iron Mountain har i samarbeid med Google utviklet et system for informasjonsforedling som hjelper bedrifter å sortere, strukturere, klassifisere og visualisere informasjon. Vår programvare benytter en kombinasjon av AI (kunstig intelligens) og Google Clouds maskinlæring (ML), sammen med vår innholdsanalyse, datahåndtering og ekspertise innen informasjonshåndtering.

Iron Mountain har lang erfaring innen arkivhåndtering og digitalisering, og selskaper og myndigheter over hele verden benytter seg av våre tjenester. Vi tilbyr høy sikkerhet og innehar stor kapasitet og ekspertise innen feltet. I praksis kan vi tilby å håndtere hele prosessen fra pakking av dokumenter på din adresse til du får informasjonen lett tilgjengelig i dine egne datasystemer. Alle våre tjenester kan skreddersys for hver enkelt kundes unike behov.

I praksis betyr det at vi blant annet kan tilby:

 • Innlegging av fysisk og digital informasjon med integrasjonsknutepunkter fra interne og eksterne kilder
 • Innholdsanalyse og klassifisering av dokumenter mot et avtalt regelverk
 • Økning av effektiviteten gjennom ML og AI
 • Organisering og presentasjon av store mengder data og visuell informasjon for brukerne

Tekst-og informasjonsanalyse

Hva får du så ut i den andre enden? I bunn og grunn handler det om å jobbe på en smartere måte, og benytte seg fullt ut av den avanserte teknologien som nå er tilgjengelig, slik at du kan forvandle all informasjonen bedriften sitter på til et nyttig og lønnsomt verktøy. Dette verktøyet vil skape bedre arbeidsflyt, gi muligheter for visuell analyse av informasjonen og legge til rette for mer informerte beslutninger.

Se en beskrivende video

LÆR HVORDAN IRON MOUNTAIN INSIGHT KAN HJELPE BEDRIFTEN DIN

Iron Mountain InSight har bransjens mest avanserte plattform for Content Services Platform (CSP). Denne får frem de skjulte verdiene i informasjonen – uansett hvor den er plassert – gjennom AI-assisterte og innholds drevne applikasjoner.

Løsningen leveres som en abonnementstjeneste for å redusere eierkostnadene, korte ned inntjeningstiden og bidra til digitalisering. Den muliggjør følgende:

money

Få fortgang i digitaliseringen:

Reduser kompleksiteten og kostnadene som vanligvis er knyttet til digitaliseringsprosesser.
A blue icon of a clock

Fjerne informasjonssiloer:

Foreta en rask sammenkobling av neste generasjons teknologier med eksisterende innholdskilder for å etablere et enhetlig grunnlag for modernisering.
Blue icon of a light bulb with a lightning strike in it

Utvide forretningsintelligensen:

Ved å bruke innovativ AI/ML til avansert klassifisering og uthenting av enheter kan du hente ut, klassifisere, søke i og analysere innholdet i løpet av dager i stedet for måneder.
Blue icon of a computer screen with files

Forene fysiske og digitale data:

Få tilgang til verdifull innsikt som hjelper organisasjonen å nå strategiske målsettinger.
Blue icon of a padlock

Muliggjøre god informasjonshåndtering:

Reduser risikoen ved automatisk å bruke og overholde policyer for datalagring, personvern og sikkerhet.

HER ER NOE AV DET IRON MOUNTAIN INSIGHT® PLATTFORMEN KAN GJøRE FOR DEG

 • Innhente og bearbeide fysisk og digital informasjon, samt samkjøre metadata fra interne og eksterne kilder
 • Øke effektiviteten gjennom ML/AI-basert bearbeiding
 • Organisere store datamengder slik at du kan få et godt overblikk over hva du har, og få tilgang til informasjonen når du trenger den
 • Koble til eller konsolidere alle systemene dine med en skybasert, fremtidsrettet plattform og redusere avhengigheten av eldre systemer
 • Utføre samlesøk på tvers av alle organisasjonens informasjonslagre
 • Få rask og effektiv tilgang via mobilenhet og nettsky
 • Samtidig administrere volumer av ustrukturert innhold som, dokumenter, lyd, video og bilder
 • Dra nytte av friksjonsfritt samarbeid mellom team og kunder
 • Redusere menneskelige feil ved å introdusere én enkelt sannhetskilde for dokumenter
 • Vise og tolke informasjon på en intelligent måte for å iverksette passende tiltak
 • Dra fordel av høyere effektivitet i organisasjonen
 • Redusere avhengigheten av eldre systemer og minske de totale eierkostnadene


SE FORDELENE MED Å KOBLE TIL OG KONSOLIDERE DINE ELDRE ECM-SYSTEMER

ECM Connections and consolidations graphic

Bransjespesifikke fordeler

Bruk av AI og ML kan effektivisere og forenkle arbeidet med å strukturere store mengder data innenfor flere ulike bransjer. Her følger noen eksempler.

Dataanalyse for energibransjen

Ved å integrere Iron Mountain Insight vil bedriftens visuelle ressurser, som skannede papirdokumenter, ustrukturerte visuelle data som droner, trykkmålere eller annet internett tilkoblet utstyr kunne samles i et brukergrensesnitt, og ligge klart til analyse uten noen form for spesiell opplæring. Kvaliteten på analysene kan forbedres ved å knytte kjente metadata og eksterne databaser til ressursene, slik at de enkelt kan gjennomsøkes basert på en rekke måleverdier. Fleksibiliteten i Iron Mountain Insight-løsningen gjør det mulig for analytikere å søke opp og inspisere millioner av visuelle ressurser i løpet av få minutter. Alt gjøres tilgjengelig i et enkelt grensesnitt.

Dette gir muligheten til å:

 • identifisere og utnytte alt innhold knyttet til spesifikke geografiske steder og de ressursene som hører til stedet for å få en vurdering av ressursene
 • samle sammen digital bildebehandling, fotogrammetri, radardata, laserskanning, kontrakter og dokumenter for å underbygge beslutninger på grunnlag av fakta
 • identifisere ressurser som potensielt utgjør en risiko for bedriften og utvikle fingeravtrykk av disse ressursene og forutsigbare modeller
industries energy highlight - power highlines

Energi

Optimer arkiv- og informasjonshåndteringsplanene, og beskytt og bevar dine borekjerner.

Effektivisering av media- og underholdningsbransjen

Iron Mountain Insight Enterprise Edition gjør det mulig for bedrifter innen media- og underholdningsbransjen å organisere, gjennomsøke og finne de ressursene de trenger gjennom et intuitivt grensesnitt. Med Iron Mountain Insight kan du digitalisere og håndtere dine medie- og underholdningsressurser ved å klassifisere dem etter type og organisere dem ved hjelp av metadata.

Dette betyr blant annet at du kan:

 • bruke prosessautomatisering til å identifisere medieressurser som fotografier, video og film finne den mest relevante informasjonen på bare noen få minutter
 • beskytte omdømmet ved å finne opphavsrettslig innhold og eventuelle overtredelser i løpet av få minutter
 • segmentere innhold effektivt raskt finne standard- eller HD-kvalitet
 • integrere eksisterende oppbevaring med eksterne metadata
 • finne lignende vinkler mellom redigerte og originale klipp
 • identifisere kjente data og tilknyttede logoer i nærheten i løpet av minutter i stedet for timer
industries entertainment highlight - reels of film

Medie- og underholdningstjenester

Beskytt dine mest kostbare ressurser og gjør dem tilgjengelige for fremtidige generasjoner.

Forenklede bank- og låneprosesser

Låneprosesser kan være omstendelige, og dokumentene kan ha hundrevis av sider og flere innspill fra kjøpere, långivere, inkassobyråer, statlige og lokale myndigheter med mer. Selv om lånebransjen har endret mange av låneprosessene til å bli nettbaserte de senere årene, er mange skjemaer, spesielt slike som krever signatur med penn, fortsatt papirdokumenter. Når du gransker et lånedokument for å undersøke om det er komplett, må du kontrollere at hver blankett er inkludert i lånedokumentet.

Iron Mountain Insight kan løse mange av disse utfordringene ved å automatisere lånedokumenter for å sikre nøyaktighet og samsvar med regelverket og mulighet til å sikre at alle lån og dokumenter finnes, er korrekt signert og korrekt utfylt. Plattformen tilbyr også innebygd avvikskontroll, hvor den for eksempel oppdager om et feilaktig personnummer er registrert for en lånesøker.

Dette gir muligheten til å:

 • automatisere lånedokumenter for å sikre nøyaktighet og samsvar med regelverket og mulighet til å sikre at alle lån og dokumenter finnes, er korrekt signert og korrekt utfylt; plattformen tilbyr også innebygde inkonsekvenskontroller, hvor den for eksempel oppdager om et feilaktig personnummer er registrert for en lånesøker
 • vurdere etterlevelse og diversifiseringskrav og analysere marknadstrender ut fra din portefølje og oppdage muligheter ut fra region, søkerens inntektsnivå eller låntyper osv
 • forenkle låneprosessen samtidig som alt innhold legges under en konsekvent informasjonshåndteringsplan
Industries banking highlight - a bank vault

Bank og lån

Øk effektiviteten samtidig som du håndterer nye krav til finansielle tjenester og personvern.

Effektiv kontraktshåndtering

Avtalehåndtering er en viktig del i alle bedrifter, uansett om det gjelder salgsavtaler med kunder, kjøpsavtaler med leverandører, konfidensialitetsavtaler som beskytter immaterielle rettigheter, eller ansettelsesavtaler med personalet. Ved hjelp av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) kan Iron Mountain Insight automatisk klassifisere dokumenter og trekke metadata ut av dem. Ved å strukturere det ustrukturerte innholdet kan du få tilgang til innsikt, datastyring og en kraftig, visuell søkemotor som gjør prosessen med å finne dokumenter og spesifikk informasjon i dem raskere og mer nøyaktig.

Dette betyr blant annet at du kan:

 • Gjennomsøke og analysere kontraktene fordi informasjonen er digitalisert samt håndtere risikoer og gi korrekt rådgivning til kundene på en enkel måte
 • Forbedre forretningsbeslutninger og prosesser ved å bruke dataanalyse på digitalt tilgjengelige og søkbare datalagre
 • Redusere risikoen for datainngrep og datatap samtidig som manuell arbeidsflyt automatiseres
A photo of three people seated at a table in a business meeting

Kontrakt

Gennemgå hele din kontraktdatabase, og administrer risici, samtidig med at du sikrer et ensartet tilsyn og nøjagtighed af dine kontrakter.

Informasjonshåndtering for forsikringsbransjen

Forsikringsbransjen samler kontinuerlig inn store mengder data om kunder, alt fra fordringer, kontrakter, underskrifter og mye mer. Forsikringsselskapene står overfor mange utfordringer når det gjelder å vite hvordan de skal utnytte og strukturere alle disse opplysningene. Heldigvis kan kunstig intelligens (AI) bidra til å digitalisere og indeksere all denne informasjonen for å få bedre søkeresultater og finne mønstre som ellers er vanskelige å se. Med Iron Mountain Insight® kan forsikringsselskaper bruke AI og ML i forsikringsprosessene for å få innsikt, slik at bransjen kan effektivisere og forbedre sikkerheten i prosessene.

Dette gir muligheten til å:

 • Analysere og lokalisere dokumenter i mange forskjellige datatyper, noe som for eksempel kan avdekke indikasjoner på bedrageri
 • Få kunnskap om innhold mot spesifikke klausuler i kundepolisen for å forstå risiko og polisehåndtering
 • Redusere tiden som forsikringsselskaper bruker på å søke etter informasjon i fysiske og digitale dokumenter, noe som forbedrer produktivitet og nøyaktighet
 • Bruke analyser til å identifisere muligheter for organisasjonen til å selge sine egne forsikringsprodukter proaktivt
Contract signing

Forsikring

La AI digitalisere og indeksere alle dine data for å få bedre søkeresultater og finne mønstre som er vanskelige å identifisere.

Organisasjoner prøver å bli «papirløse», men det er ikke fullt mulig når papirbasert post fortsetter å komme inn og de ansatte sliter med å behandle store mengder innkommende fysisk post hver måned.

Iron Mountain Digital Mailroom Service er en abonnementsløsning hvor du kan fjerne papiret ved «frontdøren». Du vil kunne:

 • Enkelt og raskt søke gjennom posten din fra én sentra, sikker lokasjon
 • Forbedre samarbeid med egenskaper for arbeidsflytgodkjenning
 • Muliggjøre ekstern tilgang for ansatte
 • Administrere forutsigelige kostnader gjennom abonnementstjenesten vår

Når du har informert posttjenestene dine om å videresende posten din, vil ekspertteamet vårt registrere, sortere og åpne din innkommende fysiske post i våre sikre fasiliteter. Som er del av klargjøringen for skanning, jobber vi med deg for å bestemme hva du vil gjøre med søppelpost eller feilsendt post, i tillegg til behandling av returnert post.

Iron Mountain skanner, indekserer og sørger for kvalitetskontroll, slik at dokumentene oppfyller bedriftens konverteringskrav. Ved hjelp av optisk tegngjenkjenning (OCR) blir dokumentene fullstendig søkbare både etter tekst og indeks. Vi håndterer både PDF-, TIFF-, Office- dokumenter, og logoer på mer enn 50 språk.  Når posten din er digitalisert, kan du sikkert lagre, søke og åpne den i vår innholdstjenesteplattform, Iron Mountain InSight®.

I løpet av digitaliseringsprosessen, uthentes metadata, noe som gjør det enkelt og effektivt å søke etter og finne kritisk informasjon. Vi jobber med deg for å strømlinjeforme postdistribusjonen din til digitale postbokser for enkeltpersoner eller grupper. Brukerroller i kombinasjon med metadatatilgang sikrer at posten blir sett av de rette personene. Teamet ditt vil ha web- og mobiltilgang til den digitaliserte posten, noe som sikrer tilgang for arbeidere med hjemmekontor. Samarbeid er enkelt med alternativer for versjoner og kommentarer. Revisjonssporfunksjonalitet hjelper til med å sikre samsvar med prosessene dine.

Women Employee Mailing | Iron Mountain

Digital Mailroom Service

Organisasjoner prøver å bli «papirløse», men det er ikke fullt mulig når papirbasert post fortsetter å komme inn og de ansatte sliter med å behandle store mengder innkommende fysisk post hver måned.

Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter, og start prosessen mot en smartere og mer intelligent informasjonshåndtering.

Book et møte i dag!

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer
business women

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer