RÅDGIVNINGSTJENESTE FOR INFORMASJONSHÅNDTERING

Vi har over 100 eksperter som står klar til å hjelpe deg med å få kontroll over informasjonshåndtering!
Advisory Services Banner - business meeting between three people

RÅDGIVNINGSTJENESTE FOR INFORMASJONSHÅNDTERING

Vi har over 100 eksperter som står klar til å hjelpe deg med å få kontroll over informasjonshåndtering!
  1. Hjem
  2. Rådgivningstjeneste for informasjonshåndtering

Iron Mountains rådgivningstjeneste kombinerer en banebrytende teknologisk plattform med stor ekspertise og bred erfaring. Rådgivningstjenesten tilbys av et team av eksperter som spesifikt vier seg til spørsmål som gjelder etterlevelse av regelverk innenfor GDPR, håndtering av risiko og «compliance».

Ekspertene våre kan hjelpe deg med å gjennomgå og forbedre:

  • arkiverings- og personvernregler
  • planer for overordnet informasjonshåndtering
  • planer for utvikling og forbedring
  • klassifisering av innhold
  • bruk av metadata

Våre eksperter har over 20 års erfaring med å levere helhetlige kundeløsninger. På grunnlag av dine behov utarbeider vi en detaljert prosjektplan med tilhørende frister for implementering. Ekspertene våre er alt fra jurister til revisorer og innehar spisskompetanse innenfor «records management».

PLAN FOR INFORMASJONSHÅNDTERING

Å utarbeide en ramme for planen er avgjørende. Samtidig gir det mulighet til å måle forbedringer. Våre informasjonshåndteringseksperter vil evaluere planen din på en metodisk måte. De gjennomgår alt fra organisasjon og retningslinjer til arbeidsprosesser og analyserer all informasjon grundig.

PAKKETJENESTER FOR Å UTVIKLE INFORMASJONSHÅNDTERINGEN I BEDRIFTEN

Pakketjenester er neste trinn for å ta informasjonshåndteringen til neste nivå. Når du har fått en forståelse av den aktuelle situasjonen, kan ekspertene våre hjelpe deg med å forme og implementere en mer robust visjon for informasjonshåndtering.

De vil samarbeide med deg om å utvikle de to mest grunnleggende aspektene ved informasjonshåndteringen:

Få på plass en tverrfunksjonell informasjonshåndteringsstruktur med ledelse, hvor ledelsen deltar i utarbeidelsen av bedrifts-policy og informasjonshåndteringsplaner for hele bedriften.

INNHOLDSKLASSIFISERINGSTJENESTE

Innholdsklassifisering er et viktig aspekt ved informasjonshåndtering fra opprettelse til destruksjon. Du må være klar over hvilken informasjon du har lagret, i hvilket format og på hvilket sted for korrekt å kunne kartlegge og dokumentere alt informasjonshåndteringsplanene skal inneholde.

Med Iron Mountains database for klassifisering kan vi hjelpe deg med å finne redundant og foreldet informasjon som kan slettes/makuleres.

Advisory Services Info Governance - book icon

Håndtering av informasjonsplan

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer
business women

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer