DESTRUKSJON OG GJENVINNING AV IT-UTSTYR

Sikker og miljøvennlig destruksjon og gjenvinning av ditt gamle IT-utstyr
it asset and media destruction banner - stack of old computer towers

DESTRUKSJON OG GJENVINNING AV IT-UTSTYR

Sikker og miljøvennlig destruksjon og gjenvinning av ditt gamle IT-utstyr
  1. Hjem
  2. Destruksjon og gjenvinning av IT-Utstyr

Når du oppgraderer eller bytter ut it-infrastruktur og utstyr, må du trolig kassere en del av det eldre it-utstyret. Det kan gjelde backupbånd og datamaskiner som ikke lenger trengs, eller foreldede lagringsenheter og servere, skannere og kopimaskiner som er byttet ut med nyere modeller. Disse foreldede it-ressursene har én ting til felles: Alle inneholder konfidensiell bedriftsinformasjon som må beskyttes!

Hvis it-utstyret ikke kan videreselges, trenger du en gjennomarbeidet og sikker prosess for gjenvinning og destruksjon av foreldet it-utstyr. Uten en slik prosess risikerer bedriften å bli rammet av bøter, omdømmetap og/eller utilsiktet spredning av konfidensiell informasjon.

Når du har destruert det foreldede it-utstyret, må du også finne en miljøvennlig måte å gjenvinne det elektroniske avfallet på.

Husk at vi kan videreselge it-utstyret for deg!

Hvis det uttjente IT-utstyret fortsatt fungerer og ikke er altfor gammelt, evaluerer vi først om det kan videreselges. Dette gjør vi både for å få igjen en del av verdien på utstyret og for å spare miljøet. Når bedriften tar ansvar for bærekraftig gjenvinning eller fremmer gjenbruk av utstyret, øker dessuten bedriftens anseelse.

e-waste bin

TJENESTEN OMFATTER:

  • destruksjon av alle typer datamedier og utstyr, f.eks. datamaskiner, servere, backupbånd, film, fotografier, id-brikker, harddisker, røntgenbilder og bankkort
  • logistisk ekspertise med sikker henting og transport
  • dokumenterte, sporbare arbeidsflyter
  • miljøvennlig gjenvinning som forvandler avfall til energi
  • prosjektbaserte oppdrag hvor vi for eksempel kan demontere hele serverhaller og destruere/gjenvinne alt it-utstyr
  • gjenvinning av batterier med hydrometallurgi, en patentert energieffektiv prosess som inkluderer lekkasje, rensing og separering av metaller
  • regelverk og prosesser som garanterer minimal deponi
  • videresalg av it-utstyr i stedet for destruksjon hvis det er mulig

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer
business women

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer